Mbështetja te Zoti

Vendosja e besimit te Zoti i Plotfuqishëm, tawakkul, është koncepti islam i mbështetjes tek Zoti ose i “besimit në planin e Zotit”, ndërsa shpenzon përpjekje personale dhe bën atë që duhet për të bërë që gjërat të ndodhin.

Kur Zoti i dha leje Profetit [paqja dhe bekimet qofshin mbi të] për të emigruar nga Meka në Medine, Profeti mori të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e tij dhe të shokut të tij në udhëtim, Ebu Bekrit (r.a). Ai planifikoi udhëtimin fshehurazi, kaloi jashtë politeistëve duke i kërkuar Aliut (r.a) të flinte në shtratin e tij, u largua në një kohë të papritur, zgjodhi një vend për fshehje dhe rregulloi të gjitha masat për udhëtimin. Edhe pse kishte besim të plotë te Zoti i Tij, Profeti [paqja dhe bekimet qofshin mbi të] nuk e shpërfilli domosdoshmërinë e shpenzimit të përpjekjes së tij. Sidoqoftë, pasi e bëri këtë, ai vendosi mbështetjen e tij të plotë te Zoti për rezultatin. Kjo është mbështetja e vërtetë tek Allahu.

Enes ibn Maliku (r.a) ka transmetuar: “Një burrë njëherë e pyeti Profetin, “O i Dërguar i Zotit, a duhet ta lidh devenë time dhe t’i besoj Zotit, apo duhet ta zgjidh atë dhe t’i besoj Zotit?” I Dërguari i Zotit, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, tha: “Lidhe atë dhe më pas mbështetu tek Allahu”.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: