LUTJET E PRANUARA – Mëkëmbësi i padrejtë

Shënohet prej Imran bin Xheririt se Ebu Muxhlizi ka thënë: “Kush frikësohet nga mëkëmbësi i padrejtë, le të thotë:

“Jam i kënaqur që Allahu të jetë Zoti im, Islami të jetë feja ime, Muhammedi s.a.v.s. të jetë pejgamberi im, Kur’ani të jetë udhërrëfyes dhe kushtetutë për mua’. Allahu do ta shpëtojë prej atij mëkëmbësi”.

رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي وبالقرآن إماما وحكم

Reditu bil-lahi rabben ve bil-islami dinen ve bi muhammedin s. a.v.s. nebijjen ve bil-kur’ani imamen ve hakemen.

Postime të ngashme