Larja e duarve para dhe pas buke

Selmani r.a. transmeton: “Në Teurat lexova se bereqeti i ushqimit qëndron në larjen e duarve pas buke. Pastaj ia kujtova këtë temë Profetit s.a.s dhe i thashë që e kisha lexuar në Teurat. Pastaj I Dërguari i Zotit s.a.s tha: “Bereqeti i ushqimit është në marrjen abdest (larjen e duarve) para dhe pas buke.”

Ebu Hurejre r.a. në transmetimin e tij thotë se Profeti s.a.s ka urdhëruar: “Nëse ndonjëri prej jush fle me duar të pista me gjellë, apo me erën e saj, atëherë të mos fajësojë dikë tjetër nëse i ndodh gjë gjatë natës.”

Postime të ngashme

%d bloggers like this: