Kuptimi i emrit madhështor të Allahut, el-Latif

El-Laṭīf është nga emrat e Allahut të bukurisë dhe madhështisë, i cili ushqen shpirtrat që e sodisin atë me një njohje të ngritur të gjithëdijës së Tij dhe dhembshurisë së Tij të Lartë. Rrjedhin nga folja trepalëshe la-ṭa-fa që do të thotë të jesh i hollë ose i pazbulueshëm, al-Laṭīf është një nga emrat e Allahut që pasqyron natyrën e Tij të veçantë në dy aspekte:

  1. a) Njohuritë e tij të gjera, përkatësisht Ai duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për sekretet më të fshehura dhe ndërlikimet më të pakapshme.
  2. b) Bukuria e Tij e veçantë në shpërndarjen e mëshirës ndaj krijimit të Tij, duke u dhënë atyre mirësinë e Tij në mënyrat më të buta.

Ghazāliu (v. 505 h., Allahu i dhëntë mëshirë) shkruan, “Askush nuk e meriton këtë emër përveç Atij që mund të identifikojë interesat ultra të imëta, të paqarta, të padukshme [të një krijese]. Dhe pastaj mund t’i dorëzojë ato në një mënyrë të butë, joagresive për ata që do të përfitonin prej tyre. Prandaj, vetëm kur butësia në veprim dhe nuanca në njohuri bëhen bashkë, atëherë koncepti i el-Laṭīf realizohet. Është e paimagjinueshme që një përsosmëri e tillë në dituri dhe veprime të ekzistojë përveç me Allahun e Madhëruar dhe të Lartësuar.”

Në shumicën e vendeve ku Kurani përmend emrin e Allahut al-Laṭīf, ai e bën atë së bashku me emrin e Tij al-Habīr (i Njohuri). Ky çiftëzim është një katalizator i thellë për gjenerimin e frikës ndaj Zotit në zemrën e një besimtari. Ajo stimulon reflektime të një jete se si njerëzit më të afërt për ne nuk dinë se çfarë di Allahu për betejat dhe dhimbjen tonë. Ai gjithashtu na blindon që të mos harrojmë shumë veta që menduan se dinin ndihmën që na duhej, megjithatë na dëmtuan pa dashje duke ofruar ose imponuar atë ndihmë. Vetëm Allahu është Laṭīf dhe Habīr (Më i Njohuri); vetëm Ai e di të kaluarën tonë të errët dhe si ta garantojmë atë nuk do të ndikojë në të ardhmen tonë; vetëm Ai është i vetëdijshëm për diagnozën dhe mënyrën e sigurimit të lehtësimit për ata sektorë ‘të paarritshëm’ brenda nesh; vetëm Ai e kapërcen tendencën tonë të nxituar për të hedhur poshtë detaje të rëndësishme si imtësi të parëndësishme, dhe vetëm Ai nuk bie në zgjidhje shumë të thjeshta në shumë mënyra të pamatura që bëjmë.

Edhe ato ankthe pa kuptim që murmurisin thellë në dhomat e zemrës suaj, të cilat nuk i kuptoni dhe as nuk jeni në gjendje t’i shprehni siç duhet – Zoti juaj, al-Laṭīf, është plotësisht i vetëdijshëm për to. Në fakt, është Ai që i futi brenda atje, për urtësi të mrekullueshme që së shpejti mund të zbuloni. el-Saʿdī (v. 1376 AH, Allahu i dhëntë mëshirë) shkruan, “El-Laṭīf është Ai, njohuria e të cilit është aq delikate saqë percepton të padallueshmen dhe të fshehtën, dhe çdo [sekret] që përmban zemra dhe gjithçka që fshihet nëntokë. Ai [gjithashtu] vepron me luṭf ndaj aleatëve të Tij dhe [shërbëtorëve] të dalluar, duke i lehtësuar ata drejt lehtësisë dhe duke i distancuar nga vështirësia; Ai u lehtësoi atyre çdo shteg që çon drejt kënaqësisë së Tij dhe shpërblimit të nderuar dhe i ruajti ata nga çdo shteg që çon drejt zemërimit të Tij – në mënyra që ata i kuptojnë dhe në mënyra që nuk i kuptojnë. Ai shfaqi luṭf ndaj tyre në jetën e tyre personale, duke rregulluar për ta favoret e Tij të bukura dhe ofertat e hirshme, dhe shfaqi luṭf ndaj tyre përmes faktorëve të jashtëm që u lehtësojnë atyre çdo formë të së mirës, ​​mirëqenies dhe prosperitetit. Prandaj, al-Laṭīf është në kuptim ngjitur me pasojat e al-Habīr (i Njohuri), al-Raʾūf (i Dashuri) dhe al-Karīm (Bujari). ”

Postime të ngashme