Kujdes nga shoqërimi i njerëzve që e bëjnë këtë botë qëllimin e tyre përfundimtar…

Sufjan Theuriu e këshilloi në këtë formë njërin nga nxënësit e tij:

Shoku yt duhet të jetë ai që të pengon të preokupohesh me gjërat e jetës së kësaj bote, të cilat të largojnë nga Allahu. Duhet të jetë ai që të bën ta dëshirosh fort dhe të punosh shumë për Ahiretin.

Kujdes nga shoqërimi i njerëzve që e bëjnë dynjanë qëllimin e tyre, ata që janë të përfshirë në të folurit për jetën e kësaj bote; me të vërtetë ata do të prishin fenë dhe zemrën tënde.

Kujtoje shumë vdekjen, kërko shumë falje nga ajo që ka kaluar nga mëkatet e tua dhe kërkoji Allahut siguri për atë që mbetet nga jeta jote.

[Hiljetul Awlijaa Vol. 7 Fq. 82]

Postime të ngashme

%d bloggers like this: