A e ka falënderuar Zotin sot për…?

– Zgjimin në mëngjes.

– Fjetjen e sigurtë, duke pasur një çati mbi kokë.

– Hapjen e syve dhe shikimin.

– Të qenit në gjendje të ulesh pa ndonjë vështirësi.

– Mundësinë për t’u çuar në këmbë.

– Aftësinë për të ruajtur ekuilibrin pa ndonjë vështirësi.

– Ecjen në banjë.

– Lehtësimin e vetes nëpërmjet kryerjes së nevojave personale.

– Larjen e dhëmbëve.

– Dushin.

– Përdorimin e ujit të pastër.

– Të kesh zgjedhje se çfarë të hash për mëngjes.

– Ose të vendosni të mos hani mëngjes për çfarëdo arsye.

– etj etj etj

– Dhe, a e falënderove Zotin tënd për faktin që po e falënderon Atë?

Mirënjohja nuk është vetëm të jesh mirënjohës për gjërat e mëdha. Edhe pse është e rëndësishme t’i njohim kur të ndodhin, janë gjërat e vogla që ne shpesh i marrim si të mirëqena, që në të vërtetë kanë ndikimin më të madh në jetën tonë. Megjithatë, ne rrallë marrim një moment për të ndaluar dhe reflektuar mbi to.

Postime të ngashme