Ku qëndron dituria jonë në raport me diturinë e Zotit?

Profeti Musa (a.s.) kishte kërkuar të takonte njeriun më të ditur mbi sipërfaqen e tokës në kohën e tij dhe sipas udhëzimit të Zotit, ai ishte Hidri. Kur po qëndronin të dy bashkë në pikën e takimit të deteve, para tyre u duk një zog, i cili mori disa pika uji me sqepin e tij. Hidri i tha Musait: “Dituria jonë në krahasim me diturinë e Zotit është si raporti i pikave të ujit që mori zogu, në krahasim me ujin e oqeanit”.

Postime të ngashme