Ku mbeti rruga e Muhamedit?

Një këshillë për të gjithë ata që nën petkun e Islamit mundohen të nxjerrin në këtë botë përfitime personale!!!

Jahja  b. Muadh er-Radhi, për dijetarët që  janë dashuruar pas kësaj bote, ka thënë:

O  “dijetarë”! Vilat e juaja si pallatet e  mbretërve, shtëpitë e juaja si shtëpia e  Kisrit (mbreti  persian), veshja juaj si  veshja e Vezir Tahirit, këpucët tuaja si të  Xhalutit, kali juaj si kali i Karunit, shtroja  juaj si ajo e Faraonit, ushqimi dhe pija si në kohën e xhahilijetit, rrugën që e ndiqni është rruga e shejtanit; vallë ku mbeti sheriati (rruga) e Muhammedit?! 

Ihjau Ulumi’d Din
©URTËSI.AL

Postime të ngashme

%d bloggers like this: