Disa reflektime mbi suren “el-Beled”

Mesazhi themelor i sures el-Beled (Kur’an: 90) është se jemi në një jetë me vështirësi. Qenia njerëzore është vendosur në një jetë të tillë në mënyrë që të testohet.

Testet e njerëzve mund të ndryshojnë; vështirësia e këtyre testeve ndryshon gjithashtu. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) na tha se profetët kanë sprovat më të vështira, pastaj ata që u ngjajnë më shumë atyre, pastaj ata që janë më shumë si grupi i dytë. (Tirmidhiu)

Fitimi nga Vështirësia

Nëse është kështu për të gjithë, atëherë çfarë pritet të bëjmë? Surja jep përgjigjen e përsosur në një mënyrë të përmbledhur. Na inkurajon të jetojmë në një mënyrë që do të na çojë të kemi lehtësi pas kësaj jete të vështirë dhe jo një vështirësi të mëtejshme. Si? Nëpërmjet veprave të mira të drejtuara drejt vetes dhe njerëzve më në nevojë.

Sidoqoftë, ky jobesimtar, i cili nuk i kushton vëmendje kësaj këshille, kalon nga një jetë e vështirë në një jetë me vështirësi shumë më të madhe. Kjo është për shkak të zgjedhjeve të tij. Mesazhi i Kuranit u dërgua për të paralajmëruar dhe për t’i udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë.

Pra, cili është ky eliksir që e kthen vështirësinë në lehtësim?

Tri veprime janë theksuar posaçërisht në Sure:

Besimi

Besimi në Allahun dhe të Dërguarin e Tij (Allahu e bekoftë dhe i dhëntë paqe e tij) është një nga veprat më të mëdha dhe një shfaqje e mirënjohjes ndaj Tij për krijimin tonë. Besoni në Allahun dhe punoni në thellimin dhe zhvillimin e imanit me të cilin jeni bekuar. Ky është çelësi më i madh për lehtësinë e premtuar, të pafund në jetën e përtejme.

Inkurajimi i njëri-tjetrit për të qenë të durueshëm

Duke parë që të gjithë janë në një formë të vështirësisë, të gjithë kanë nevojë për një formë mbështetjeje, inkurajimi dhe drejtimi. Shumë herë, drejtimi i dikujt te mençuria që qëndron në sprovat e tyre mund ta bëjë botën e ndryshimit për ta dhe qëndrimin e tyre ndaj jetës dhe provat e saj.

Sigurojuni atyre një deklaratë ngushëlluese. Një kujtesë e kujdesit të Allahut për robërit e Tij. Mësime nga sprovat e të tjerëve. Të dëgjuarit. Të jesh me dikë në vështirësi. Të gjitha këto çështje, kur përdoren për të drejtuar dikë te Allahu, mund ta ndihmojnë dikë të përqafojë testet e tyre dhe përfitimet që vijnë prej tyre.

Ata që e japin këtë kujtesë janë po aq në nevojë për të, sa edhe ata që e dëgjojnë.

Inkurajimi i njëri-tjetrit për të qenë të mëshirshëm

Nëse të gjithë janë në vështirësi, bëjini bashkëveprimet tuaja me ta një burim ngushëllimi, mëshire dhe mirësie për ta. Bëhu një person i dhembshurisë.

Zbutni vështirësitë e tyre përmes mirësisë tuaj sa më mirë që të mundeni. Mund të jetë e vështirë në vetë vështirësitë tuaja, por përfitimet ju kthehen nga Allahu.

Nxitja e një mëshire të tillë gjithashtu e bën atë pjesë të ligjërimit të përbashkët. Nuk mbetet si një ideal i përmendur në një libër diku. Bëhet pjesë e kuptimit të njerëzve për jetën. Një qëllim për tu arritur. Një mënyrë e jetës për të mishëruar. Kjo e lidh dikë me Allahun dhe të Dërguarin e Tij (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) në një mënyrë shumë vepra të tjera nuk e bëjnë.

Ky është mesazhi i bukur i sures el-Beled. Ne nuk mund t’i shpëtojmë vështirësive nga të cilat endet jeta, por ne mund të përmirësojmë cilësinë e jetës sonë dhe të të tjerëve tani – përmes mirësisë dhe mbështetjes – dhe në të ardhmen, përgjithmonë – përmes besimit dhe veprave të mira.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: