Dhjetë mirësitë në përdorimin e misvakut

I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Është mirë që ta shfrytëzoni misvakun, sepse në të ka dhjetë mirësi:

  1. Pastron gojën,
  2. Shkakton kënaqësinë e Allahut, dhe gëzon melekët,
  3. Pastron shikimin,
  4. I bën të bardhë dhëmbët,
  5. I përforcon dudat,
  6. Mënjanon çmërsin,
  7. Ndihmon në tretjen e ushqimit,
  8. Largon jargët,
  9. Rrit shpërblimin për namaz,
  10. Freskon frymëmarrjen dhe kjo është rrugë e Kur’anit.”

Postime të ngashme