Ç’të mbjellësh, do të korrësh

“Ata që tregojnë butësi ndaj robërve të Allahut, Allahu do të tregojë butësi ndaj tyre. Kushdo që sillet me njerëzit me mëshirë, Allahu do të jetë mëshirues ndaj tyre. Kushdo që shfaq mirësi ndaj njerëzve, Allahu do të jetë i mirë me ta. Kushdo që shfaq bujari ndaj njerëzve, Allahu do të jetë bujar me ta. Kush është i dobishëm për njerëzit, Allahu do të jetë i dobishëm për ta. Kush mbulon gabimet e tyre, Allahu do t’i mbulojë të tyret. Kush i pengon ata nga e mira, do të parandalohet nga e mira. Kushdo që sillet me krijesat e Tij me një sjellje të caktuar, Allahu do të sillet me ta me të njëjtën mënyrë në këtë botë dhe në ahiret. Kështu, Allahu më i Larti është ndaj robërve të Tij ashtu siç janë robërit e Tij me krijesat e tjera.”

Postime të ngashme