Cila është etika profetike e të fjeturit?

Profeti ynë (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) këshilloi që ne të marrim abdes para se të shkojmë në shtrat dhe të flemë në anën e djathtë. Ai vetë flinte në anën e tij të djathtë, duke e vendosur dorën e djathtë nën faqen e djathtë. Al-Bara Ibn Azib (r.a.) transmetoi se i Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) i tha: “Kur të shkosh në shtrat, merr abdes ashtu siç merr për t’u falur dhe pastaj shtrihu mbi anën tënde të djathtë. ”

Ai gjithashtu tregoi se i Dërguari (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) do të shtrihej në anën e tij të djathtë kur të shkonte për të fjetur dhe do të thoshte: ‘O Zot, unë ta dorëzoj shpirtin tim Ty, e kthej fytyrën time drejt Teje, ta besoj çështjen time Ty dhe kërkoj mbështetjen Tënde me shpresë dhe frikë nga Ti. Nuk ka strehim prej Teje përveçse te Ti. Unë kam besuar në Librin Tënd, të cilin Ti e ke dërguar dhe në Profetin Tënd, të cilin Ti e ke dërguar. “(Buhariu)

Postime të ngashme