Çfarë pasurie duhet të fitojmë?

Theubani, njëri nga shokët e Profetit (s.a.s.) transmeton: Kur u shpall ajeti në lidhje me arin dhe argjendin, sahabët thanë: ‘Çfarë lloj pasurie duhet të fitojmë?’ Omeri u tha: “Do t’jua tregoj unë këtë.” Kështu, ai hipi mbi devenë e tij dhe shkoi pranë Profetit (a.s.), ndërkohë që unë po e ndiqja atë. Ai i tha: ‘O i Dërguari i Allahut, çfarë pasurie duhet të fitojmë?’ Ai tha: “Le të fitojë njëri prej jush një zemër mirënjohëse, një gjuhë që e përkujton Allahun dhe një grua besimtare e cila do ta ndihmojë atë për sa i përket Ahiretit.”

Postime të ngashme