Çfarë e prish agjërimin?

Si çdo adhurim tjetër, agjërimi i Ramazanit dhe agjërimet e tjera në përgjithësi kanë disa rregulla, të cilat agjëruesi duhet t’i respektojë. Ndërkaq, nëse agjëruesi nuk e respekton ndonjërën prej tyre, atëherë agjërimi tij prishet dhe është i pavlefshëm. Por, para se t’i numërojmë disa nga rastet që e prishin agjërimin, le të konstatojmë se këto kanë të bëjnë me dy lloje situatash:

1. Situatat që e prishin agjërimin dhe që kërkojnë që ai vetëm të bëhet kaza – kompensohet.

2. Situatat që e prishin agjërimin dhe kërkojnë edhe kazanë edhe kefaretin – kundërshpërblimin e tij.

Postime të ngashme