Vetëm Njërin…

1-Dëshiro vetëm Njërin; përveç Tij të tjerët nuk janë të denjë për t’i
dëshiruar.

2-Thirr vetëm Njërin; të tjerët nuk do të vijnë për të të ndihmuar.

3-Kërko vetëm Njërin; të tjerët nuk janë të denjë për t’u kërkuar.

4-Shiko vetëm njërin; të tjerët nuk shikohen gjithmonë; ata e
fshehin vetveten prapa perdes së përkohshmërisë.

5-Njih vetëm Njërin; ajo që nuk të çon tek njohja e Tij, nuk ka dobi
nga prapa.

6-Fol vetëm Njërin; fjalët që nuk lidhen me Të mund të
konsiderohen të pakuptimta.

Postime të ngashme