Të mjafton ty kënaqësia e Zotit

Të gjithë ne jemi persona të zakonshëm, në sytë e atyre që nuk na njohin neve.

Të gjithë ne jemi persona mendjemëdhenj, në sytë e atyre që na kanë zili.

Të gjithë ne jemi persona të mrekullueshëm, në sytë e atyre që na kuptojnë.

Të gjithë ne jemi persona të veçantë, në sytë e atyre që na duan.

Të gjithë ne jemi persona të këqinj, në sytë e atyre që na urrejnë.

Prandaj mos u lodh të përmirësosh pamjen tënde në sytë e njerëzve, të mjafton ty kënaqësia e Zotit.

Ali Tantaui (r.a)

Postime të ngashme

%d bloggers like this: