Tags :qellimi

Koment

Qëllimi i epërm!

Të ecësh në rrugën e jetës, pa asnjë qëllim kryesor, i cili qëndron mbi gjithçka, përtej interesit për përfitim të përkohshëm, personal, sigurisht që Lexo më shumë