• July 10, 2020

Si të kujdesemi për sytë?

Një fjalë e urtë popullore thotë: “Ruaje si sytë e ballit!”

Kjo tregon rëndësinë e madhe që i jepet kujdesit për shqisën e të parit. Pa të veprimtaria e njeriut paralizohet. Kujdesi për shqisën e të parit duhet të fillojë që në moshë fare të re.

Për të ruajtur funksionin fiziologjik të syrit, duhet të kemi parasysh:

-Gjatë leximit, nuk duhet mbajtur drita afër dhe përpara syve;

-Nuk duhet lexuar në pozicion të shtrembër apo shtrirë në kurriz;

-Në klasë, bankat e nxënësve nuk duhet të vendosen përballë dritareve, ndërsa tabela e zezë të vendoset përballë bankave;

-Burimi i dritës nuk duhet të mbahet përpara syve të fëmijëve;

-Dobësimi i pamjes duhet të korrigjohet me anë të syzeve;

-Nuk duhet lexuar kur ndriçimi është i pamjaftueshëm;

-Pas leximeve të zgjatura duhet bërë një pushim, sidomos kur shfaqen shenjat e lodhjes. Çlodhja e syve arrihet duke parë në largësi, pa përqendrim dhe në mjedise të gjelbëruara;

-Kur shfaqen dhembje koke ose shqetësime të tjera gjatë leximit, që nuk kanë të bëjnë me lodhjen, duhet këshilluar menjëherë me mjekun specialist.

Mos harro se:

-Kapakët e syrit enjten edhe në sëmundjet e veshkave.

-Pikat e zeza fluturuese që shfaqen para syve, zakonisht në moshat e kaluara, kanë të bëjnë me turbullimin e albuminës në lentën e syrit dhe nuk sjellin ndonjë dëm. Por nganjëherë, ato janë dhe shenja të ngritjes së tensionit të gjakut, pra për të duhet treguar kujdes.

Postime të mëparshëm

Tre fëmijët që kanë folur që në djep

Postime të rradhës

Ç’të mbjellësh do të korrësh