Si ndikon adhurimi i Zotit në zvogëlimin e stresit dhe ankthit?

Adhurimi i shumtë e zvogëlon ankthin për tre arsye kryesore;

Së pari, adhurimi i sinqertë përfshin kërkimin e shpërblimit tuaj vetëm nga Allahu. Ai përfshin një përqendrim të fortë tek Krijuesi juaj dhe askush tjetër, sepse “Allahu nuk e pranon lutjen nga një zemër e pakujdesshme”. Një nga burimet kryesore të ankthit është shpërndarja e trurit (vëmendjes), ku shumë gjëra po ju tërheqin në drejtime të ndryshme. Sa herë që uleni për adhurim, krijoni një shteg në mendjen tuaj që përqendrohet vetëm në një burim. Kjo rrugë bëhet gjithnjë e më e thellë pas çdo seance. Ju përfundoni duke jetuar mendërisht në atë përqendrim të veçantë tek Allahu, deri në atë pikë sa të harroni të gjitha negativet përreth jush.

Së dyti, ndërsa njerëzit janë kapriçioz dhe të paparashikueshëm, rruga e Allahut është e kundërta. Është e parashikueshme dhe e bazuar vetëm në gjërat në kontrollin tuaj. “Allahu nuk shikon format ose pamjet tuaja, por vetëm zemrën dhe veprat tuaja.” Njerëzit mund t’ju pëlqejnë ose t’ju urrejnë vetëm për nga pamja juaj, ose përkatësia juaj etnike, ose diçka tjetër krejtësisht jashtë kontrollit tuaj. Për më tepër, edhe njerëzit që pëlqejnë ju mund të ndryshojnë, dhe ju thjesht nuk e dini se ku do të shkojë mendja e tyre. Por Allahu nuk ndryshon. Na lejon të pushojmë. “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa njerëzit të ndryshojnë gjendjen e vetes së tyre.” Pra, përderisa ne jemi duke përmbushur atë që dëshiron Allahu, ne do të vazhdojmë të marrim mbrojtjen dhe favoret e Tij.

Së treti, ju mund të jeni me një mendje të vetme në fokusin tuaj për çdo gjë, por nëse nuk është e vërtetë dhe nuk ka fuqi të vërtetë, atëherë është e padobishme. Allahu ka fuqi. Ai mund të sjellë ndryshim, dhe premtoi se do ta bënte këtë për ata që e adhurojnë shumë. “Kushdo që e bën Allahun shqetësimin e tij, Allahu i mbledh punët e tij. Por kushdo që e bën dynjanë shqetësimin e tij, Ai i shpërndan punët e tyre.” Kujtimi i vazhdueshëm që ne jemi në gjendje t’i flasim drejtpërdrejt Krijuesit dhe kontrolluesit të të gjithë universit duhet të jetë një nga realitetet më qetësuese dhe lehtësuese të ankthit. Kjo është dhurata më e madhe që na kanë sjellë të dërguarit e Zotit dhe do të ishte një humbje e madhe të mos përfitoje nga kjo.

 

Postime të ngashme