Secili prej nesh është një ҫoban!

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje­gjë­sisë dhe për ata që ka nën vete. Të gjitha sukseset në vë­zhgimin dhe kujdesin përkatës do të shkruhen në shtyllën e mirësive dhe bu­kurive tuaja, kurse të gjitha negativitetet, në shtyllën e të këqia­ve dhe shëmtive.

Në një hadith të tij që përmbahet te Buhariu dhe Muslimi, Kryeprofeti (s.a.s.) porosit kështu: “Secili nga ju jeni çoban dhe përgjegjës për ata që keni nën vete. Kryetari i shtetit është ço­ban dhe përgjegjës për nënshtetasit. Çdo person është çoban dhe përgjigjet për tufën e vet. Gruaja është çobaneshë e shtë­pisë së burrit dhe përgjigjet për gjërat që ka nën kujdes. Shë­r­bëtori është çobani i mallit dhe pasurisë së të zot dhe përgjigjet për t’i ruajtur ato. Secili prej jush është çoban dhe secili prej jush përgjigjet për tufën e vet!”

© URTËSI.AL

 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: