Sa i mëshirshëm është Allahu

Sipas asaj që Zoti ka shpallur në Kuran, Faroni tha: “Unë jam zoti juaj më i lartë”, dhe Allahu iu drejtua Musait dhe Harunit si në vijim: “Shkoni te Faraoni, sepse vërtet që ai e ka kaluar çdo kufi. Flitini atij me fjalë të buta, ndoshta ai do të përkujtojë apo do të frikësohet”.

Një njeri dëgjoi këtë ajet të Kuranit dhe tha: “O Allah, nëse kjo është mëshira Jote në lidhje me një njeri që ka thënë, “unë jam zoti juaj më i lartë”, atëherë si do të jetë mëshira jote me atë që të bie në sexhde dhe thotë, “Ti je Zoti im më i Lartë”?

Postime të ngashme