Përmende Zotin tënd

Disa dijetarë besojnë, se angazhimi në dhikër (duke përmendur Zotin) me gjuhë, edhe nëse zemra është e pavëmendshme, është më mirë sesa të mos e bësh fare atë (dhikrin). Ajo që një person përsërit me gjuhë, mund të arrijë zemrën e tij, edhe nëse zemra është e shkujdesur, pasi zemra e njeriut qëndron poshtë gjuhës së tij.

I Dërguari i Zotit (a.s) u tha shokëve të tij: “A doni t’jua tregoj atë punë, që është më e mirë dhe më e pastër para Zotit, më e lartësuara prej të gjithave dhe që është më e mirë për ju, sesa shpenzimi i arit dhe argjendit, dhe se përballja me armikun tuaj në beteje, ku ju i gjuani ata dhe ata ju gjuajnë juve?” Shokët i thanë: “Po, patjetër!” Ai (a.s) u tha: “Është përmendja e Allahut.”

Postime të ngashme