• September 28, 2020

“…përdor fjalë të mira, sidomos për ata që nuk janë të pranishëm.”

“Tregohu i njerëzishëm dhe përdor fjalë të mira, sidomos për ata që nuk janë të pranishëm.”

Postime të mëparshëm

Sunduesi

Postime të rradhës

Burimet themelore të trashëgimisë sonë kulturore