Njeriu tek i cili bashkoheshin të gjitha punët e mira

Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) pyeti: “Kush prej jush agjëron sot?” Ebu Bekri tha: “Unë.” Ai (përsëri) tha: “Kush prej jush mori pjesë në ndjekjen e një xhenazeje sot?” Ebu Bekri tha: “Unë.” Ai (Profeti) përsëri tha: “Kush prej jush u shërbeu ushqim nevojtarëve?” Ebu Bekri tha: “Unë e bëra.” Ai (përsëri) tha: “Kush prej jush i ka vizituar sot të sëmurët?” Ebu Bekri tha: “Unë e bëra”. Atëherë i Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) tha: “Kushdo në të cilin (këto vepra të mira) janë të kombinuara, me siguri do të hyjë në parajsë.” [Muslimi]

Postime të ngashme