Ngritja në syfyr dhe ngrënia e ushqimit

Syfyri është koha e ngrënies së ushqimit pas dy të tretave të natës e deri në kohën e imsakut. I Dërguari i Allahut ka këshilluar ngritjen në syfyr dhe ngrënien sado pak qoftë të ushqimit. Ai ka thënë se të ngriturit në syfyr ka begati, ndërkaq për ata që ngrihen në syfyr edhe melekët bëjnë dua. Ebu Seid el-Hudriu transmeton se Profeti a.s. ka thënë: “Në syfyr ka bereqet. Kurrsesi të mos rrini pa u ngritur në syfyr, qoftë edhe sa për të pirë një gllënjkë ujë, sepse Allahu xh.sh. dhe melekët bëjnë lutje për ata që ngrihen në syfyr.” (Transmeton Ahmed bin Hanbeli).

Koha e syfyrit është pikërisht ajo kohë kur njeriu më së shumti ka nevojë për të fjetur, kështu që nëse ai e braktis gjumin, ushqehet, përmend Allahun xh.sh., lexon Kur’an, përgatitet për ta falur namazin e sabahut, etj., për të gjitha këto Allahu i Gjithëmëshirshëm e shpërblen nga begatitë e Tij.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: