Sëmundja më e madhe!

Sëmundja më e madhe!

Nëse nuk mendon për gjynahet e tua, ose nuk e di Ahiretin, ose nuk e njeh Allahun, ti ke një sëmundje të tillë të rrezikshme që është një milion herë më e madhe sesa sëmundjet e tua të vogla. Atë vajto ti!

Dije dhe besoje fort se:
Exheli/vdekja është e përcaktuar dhe nuk ndryshon.

Bediuzzaman Said Nursi

Postime të ngashme