Mos resht së përmenduri emrin e Tij të Lartë

Mos e lini përmendjen e Zotit për shkak të mungesës suaj të përqendrimit brenda saj. Braktisja juaj e përkujtimit të Tij është më e keqe se shkujdesja gjatë përkujtimit të Tij. Ai mund të të ngrejë nga përkujtimi me pakujdesi në përkujtimin tërësisht zgjuar e vigjilent. Dhe nga përkujtimi me zgjim, te përkujtimi me prani.

Kjo është një thirrje për të zgjedhur përkujtimin e Allahut midis të gjitha angazhimeve dhe të çdo gjëje tjetër në këtë botë. Është për të qëndruar zgjuar dhe i ndërgjegjshëm për Zotin edhe nëse nuk është në rendin e tij të përsosur, ndërsa Ai premton të ngrejë robërit e Tij të sinqertë nga pakujdesia në gjendjen e zgjimit, së bashku me destinacionin përfundimtar të përkujtimit me praninë hyjnore. Qeniet njerëzore, qeniet e varura, që i detyrohen ekzistencës së tyre Zotit, duhet të rimendojnë përparësitë e tyre në jetë dhe të ri-përqendrojnë jetën e tyre rreth përkujtimit dhe pranisë së Zotit.

Postime të ngashme