Mbi mrekullinë e merimangës

Mrekullitë e Allahut janë të pafundme. Me kalimin e kohës, zbulimet shkencore provojnë atë që është shpallur në Kur’an qindra vite më parë. Një prej këtyre mrekullive është edhe ajeti 41 i sures Ankebut.

“Shembulli i atyre, të cilët morën mbrojtës (zota, idhuj) veç Allahut, është si shembulli i merimangës e cila thur shtëpi, e sikur ta dinin ata, se shtëpia e merimangës është e shtëpia më e dobët.” (Ankebut;41)

Në këtë ajet kemi dy detaje shumë të rëndësishme. Fillimisht përdorimi i fjalës “Ankebut”, që ne gjuhën Arabe do të thotë “Merimanga femër”. Së dyti, folja “thur” e cila përdoret në rastin kur kryefjala i përket gjinisë femërore. E gjitha kjo jo pa qëllim. Allahu i Gjithëditur, na sinjalizon me anë të ajetit se shtëpinë e merimangës e ndërton femra dhe jo mashkulli, siç ndodh në përgjithësi në botën shtazore. Pikërisht këtë kanë vërtetuar edhe kërkimet e fundit shkencore. Rrjeta e merimangës ndërtohet nga merimanga femër, e cila pasi e ndërton atë, gllabëron çdo insekt që ngec gabimisht aty, madje edhe merimangën mashkull. Ky është një tjetër detaj që na tregon atë që është paralajmëruar në versetin kuranor. Merimanga ndryshe nga gjallesat e tjera që e ndërtojnë shtëpinë e tyre për mbrojtje nga kushtet klimatike ose rreziku nga gjallesat e tjera, e ndërton atë për të gllabëruar e shkatërruar çdo gjallesë që bie pre e grackës së saj.

“ Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që Allahun e përmendin kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe që thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës” (Ali Imran: 190-191.)

 

Postime të ngashme