Kur’ani dhe Shkenca: Ligjet e Tërheqjes-Shtytjes-Ekuilibrit

“Ai e mban qiellin të mos bjerë mbi tokë. Veçse me Lejen e Tij mund të bie.” (Haxh/65)

“Ai ka krijuar qiejt pa shtylla mbështetëse që t’i shihni.” (Llukman/10)

“Dhe qiellin Ai e ka ngritur lart dhe Ai ka vendosur ekuilibrin.” (Rrahman/7)

Në ajetin e parë shpjegohet tendenca e qiellit për të rënë në Tokë që do të thotë tërheqje.

Në ajetin e dytë shpjegohet ndërtimi i qiejve pa shtylla. Këtë mund ta kuptojmë vetëm si fuqi e shtytjes. Ndërsa në ajetin e tretë, me shprehjen “vendosi ekuilibrin” përfshin të gjithë ekuilibrat që ekzistojnë në tokë.

Postime të ngashme