Kur balli ynë prek tokën…

Trupi ynë merr një numër të madh valësh elektromagnetike. Këto valë i marrim nëpërmjet pajisjeve që përdorim çdo ditë, si televizori, kompjuteri, celulari, si dhe përmes dritave të shumta, që nuk mund të fiken për arsye të caktuara.

Të gjitha këto valë ne i marrim pa e kuptuar. Kjo na bën me dhimbje koke dhe të dobët. Po cila është zgjidhja për të gjitha këto?

Një shkencëtar nga Evropa, bëri një kërkim dhe arriti në përfundimin se vendosja e ballit në tokë më shumë se një herë në ditë shkarkon ngarkesën e dëmshme elektromagnetike. Interesant është fakti se mënyra më e mirë është të vendoset balli në tokë dhe në drejtim nga qendra e Tokës.

Shkencërisht është vërtetuar se qendra e Tokës është qyteti i Mekës, saktësisht Qabja e Shenjtë. Kështu që, përulja (sexhdja) në namazet tona është mënyra më e mirë për të shkarkuar ngarkesën elektromagnetike nga trupi ynë, megjithëse kjo nuk është qëllimi i sexhdes, por vetëm një nga dobitë e shumta të saj, pasi qëllimi i vërtetë është nënshtrimi dhe afrimi me Zotin e Plotfuqishëm.

Postime të ngashme