Katër gjëra në dukje janë mirësi dhe nga brendia janë detyrim

Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të ka thënë:

Katër gjëra në dukje janë mirësi dhe nga brendia janë detyrim:

  1. Shoqërimi me të mirë është mirësi, pasimi i tyre është detyrim,
  2. Leximi i Kuranit është mirësi, të punuarit sipas tij është detyrim,
  3. Vizita e varrezave është mirësi, të përgatiturit për atje është detyrim,
  4. Vizita tek i sëmuri është , pranimi i këshillave nga ai është detyrim.

Përshtati: Veton N. Tulla

 

© URTËSI.AL

Postime të ngashme