Emri i Allahut, El-Xhelil (i Larti)

Zoti ynë i Plotfuqishëm zotëron atributet e sublimitetit që përfshijnë lavdinë, madhështinë, pasurinë, sundimin, fuqinë, njohurinë, shenjtërinë dhe të tjera. Ai është Xhelil, Ai që është më i madh, më i lartësuar dhe më madhështor se i gjithë krijimi i Tij. Ai i Vetmi posedon përsosmëri të pandryshuar. Ai është el-Xhelil, i Cili është përlëvduar dhe madhëruar në zemrat e adhuruesve dhe robërve të Tij. Ai është el-Xhelil, Ai që mishëron të gjitha atributet e madhështisë dhe përsosmërisë. Ai është el-Xhelil.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: