Shërbe me përkushtimin më të lartë

Të bërit shërbim për njerëzimin është një nga mënyrat më të mëdha me të cilat ne mund të tregojmë përkushtimin tonë ndaj Zotit të Plotfuqishëm. Në Islam, të ndihmosh të tjerët dhe të zgjidhësh problemet e tyre, nuk është vetëm një virtyt i rëndësishëm, por është gjithashtu një akt adhurimi. Është një mjet devotshmërie që nxit paqen e dashurinë dhe na lejon të fitojmë shpërblimin e Zotit në botën tjetër. Ndihma për të tjerët është aq e rëndësishme sa është një nga arsyet e faljes së mëkateve.

Ndihma që ne u japim të tjerëve mund të jetë diçka aq e thjeshtë sa heqja e një objekti nga rruga ku njerëzit ecin. Ebu Hurejra transmeton se Profeti (s.a.s.) tha se ai pa një burrë që shëtiste në parajsë. Vepra për të cilën ai u pranua në parajsë ishte se ai kishte hequr një pemë nga rruga, e cila pengonte rrugën e kalimtarëve.

Studiuesit kanë shpjeguar se mësimi kryesor për të nxjerrë nga ky hadith është virtyti i qenësishëm i lehtësimit të shqetësimit të të tjerëve me çdo mjet. Ata thanë se lutjet dhe adhurimet e tjera, rituale që ne kryejmë, janë të pafrytshme nëse nuk angazhohemi në shërbim të njerëzimit.

Postime të ngashme