Edukimi, arma më e fortë

Malcolm X ka thënë: “Vetëm një i marrë ia lë armikut fëmijët e tij për t’ia edukuar.”

Shejh Ramadan el-Buti ka thënë: “Biri im, nëse do ta dija që pastrimi i rrugëve do të afronte ty më shumë tek Allahu, do të kisha bërë të tillë.”

Nelson Mandela ka thënë: “Edukimi është arma më e fortë, që mund të përdorësh për të ndryshuar botën.”

Do të preferoja që fëmijët e mi të rriten të varfër, por që e njohin Zotin e tyre. Sesa të jenë me tituj akademikë e miliarda në llogaritë bankare, por të pavëmendshëm ndaj qëllimit të krijimit të tyre.

Qëllimi kryesor i edukimit nuk është puna, pasuria dhe prestigji. Qëllimi kryesor i tij është të formojë individë me karakter dhe moral të lartë.

Postime të ngashme