Dhjetë cilësitë e shëmtuara

Ebu Hafsi ka thënë: “Dhjetë cilësi janë të shëmtuara te dhjetë lloje njerëzish:

Rreptësia dhe vrazhdësia te sundimtari,

koprracia te pasaniku,

makutëria te dijetari,

lakmia tek i varfëri,

paturpësia tek ata që kanë prejardhje fisnike,

djalëria te plaku,

imitimi i grave nga ana e burrave,

imitimi i burrave nga ana e grave,

vizita e ndjekësve të dynjasë nga ana e zahidëve

dhe padituria në ibadet”.

Postime të ngashme