Cila është këshilla e Imam Gazaliut mbi menaxhimin e kohës?

“Ju nuk duhet ta shpërdoroni kohën tuaj ose ta përdorni atë pa pasur ndonjë qëllim; përkundrazi, ju duhet të vini veten tuaj para përgjegjësisë, të strukturoni angazhimet tuaja dhe praktikat e tjera gjatë çdo dite dhe nate dhe t’i caktoni secilës periudhë një funksion fiks dhe specifik. Kjo është mënyra se si t’i përftosh begati shpirtërore (bereka) secilës periudhë. Por nëse e lini veten të qetë, duke u endur pa qëllim si bagëtia, duke mos ditur se si ta zini veten në çdo moment, koha juaj do të humbasë. Nuk është asgjë tjetër përveç jetës suaj, dhe jeta juaj është kapitali që ju e përdorni për të arritur një lumturi të përhershme në afërsinë e Zotit të Lartësuar.

Secila nga frymëmarrjet tuaja është një xhevahir i çmuar, pasi secila prej tyre është e pazëvendësueshme dhe, pasi të jetë zhdukur, nuk mund të merret kurrë më.

Mos u bëni si budallenjtë e mashtruar që janë të gëzuar sepse çdo ditë pasuria e tyre rritet, ndërsa jeta e tyre shkurtohet. Çfarë dobie ka rritja e pasurisë kur jeta bëhet gjithnjë e më e shkurtër?

Prandaj, ji i gëzuar vetëm për një rritje të njohurive ose për punë të mira, sepse ata janë dy shokët e tu që do të të shoqërojnë në varrin tënd kur familja, pasuria, fëmijët dhe miqtë e tu qëndrojnë prapa.”

Postime të ngashme