Koha, dëshmitarja e punëve tona

“Thuaj: “O robërit e Mi, që i keni bërë keq vetes me gjynahe, mos e humbisni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i fal të gjitha gjynahet. Vërtet, Ai është Falësi i madh dhe Mëshirëploti.

Kthehuni tek Zoti juaj dhe nënshtrojuni Atij, para se t’ju vijë dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t’ju ndihmojë kush.” (Zumer, 53-54)

Imam Hasan Basriu thotë: “Çdo ditë që lind dielli, e thërret (dita) birin e Ademit dhe i thotë: ‘O bir i Ademit, unë jam ditë e re dhe dëshmitare e punës tënde. Shfrytëzomë mua, se unë kurrsesi nuk kthehem më, deri në Ditën e Gjykimit”.

“O biri i Ademit! Ti me të vërtetë je disa ditë, kur kalon një ditë, ikën edhe një pjesë e jotja.”

Postime të ngashme