Çfarë synimesh t’i vendos vetes?

O Njerëz! Punoni për ahiretin. Me të vërtetë që kam parë në jetën time se kushdo që punon për Ahiretin merr edhe dynjanë. Ajo do të vrapojë pas tij. Por unë nuk kam gjetur askënd që punon për dynjanë të marrë ndonjëherë ndonjë pjesë të Ahiretit.❞

– Hasan el-Basri (r.a)

 

Synime të kësaj bote:

Ta jetosh jetën duke synuar kënaqësinë e Allahut.

Të zgjohesh çdo ditë dhe çdo mëngjes me dëshirën për t’ju bindur Krijuesit tënd.

Të përpiqesh për fenë tënde.

Të kontribuosh në shoqëri dhe t’i ndihmosh njerëzit me anë të aftësive që të janë dhënë.

Të mos jesh i vendosur për mediokritet, por të kërkosh gjithmonë më të mirën dhe më të lartën…

Postime të ngashme