Çfarë e ndjek të vdekurin?

Çdo person lind, rritet, zhvillohet dhe vdes. Çdo individ që jeton në këtë botë, qoftë mashkull apo femër, jeton në një mjedis të ngushtë në familjen e tij ose në një mjedis të gjerë. Ai mund të marrë pasuri dhe pronë përmes mënyrave të ndryshme. Ai bën disa gjëra dhe veprime deri në fund të jetës së tij. Këto punë dhe veprime mund të jenë vepra të mira dhe të drejta që do t’i pëlqejnë Allahut si dhe vepra të këqija dhe të shëmtuara që nuk do t’i pëlqejnë Allahut. Arritja ose humbja e lumturisë në botë dhe në ahiret lidhet drejtpërdrejt me veprat dhe punët e gjithsecilit në këtë botë; madje është në përpjesëtim të drejtë me to.

Profeti na tregoi se çfarë do të linte një person në botë dhe çfarë do të merrte në ahiret kur të vdiste; ai shpjegoi se për çfarë duhet të kujdesemi dhe na inkurajoi të bëjmë vepra të mira dhe të drejta, shpërblimet e të cilave ishin të përhershme dhe që do të na bënin të lumtur në jetën e përjetshme. Prandaj, Profeti tha se tre gjëra e ndoqën personin e ndjerë, domethënë, ato shkuan në varrin e tij, se ishin të afërmit e tij, pasuria dhe veprat e mira ose të këqija, se dy prej tyre u kthyen dhe e treta, që është, veprat e tij që do ta bënin atë të shpërblehej ose dënohej në ahiret dhe do të mbeteshin me personin e vdekur. Kështu, ai na tërhoqi vëmendjen edhe një herë se ajo që duhej t’i kushtonim vëmendje ishin adhurimi dhe veprat tona.

“Tri gjëra e ndjekin të vdekurin; familja, pasuria dhe veprat e tij. Dy prej tyre kthehen pas dhe vetëm njëra mbetet me të. Kthehen familja dhe pasuria e tij dhe mbeten me të veprat.”

Postime të ngashme

%d bloggers like this: