Agjërimi në ditët e bardha  

 

 Çfarë janë ditët e bardha?

Ditët e bardha, ose të njohura si ‘Al-Ayyam al-Bid’ në arabisht, janë tri ditët radhazi që bien në çdo ditë 13, 14 dhe 15 të muajve islamikë. Quhen ditë të bardha sepse hëna e plotë shkëlqen fort gjatë 3 ditëve të përmendura. Prandaj, hëna e plotë rrezatuese gjatë natës simbolizon ditët e bardha.

Shkencërisht, sipas kalendarit hënor muaji fillon me një hënë të re, dhe pastaj gradualisht zgjerohet nga një gjysmëhënë për 12 netë derisa të bëhet një hënë e plotë që është kur rrezaton më shndritshëm nga çdo natë tjetër, për tre ditë rresht. Më pas, hëna do të zbehet ngadalë derisa të kthehet sërish në gjysmëhënë dhe cikli të vazhdojë. Një nga arsyet pse i Dërguari i Allahut s.a.s dhe shokët e tij r.a. agjëronin në ditët e  bardha ishte për të treguar mirënjohje ndaj Allahut s.w.t.

Muslimanët inkurajohen të agjërojnë gjatë këtyre tri ditëve në çdo muaj islam, përveç ditës së 13 të Dhulhixhes, pasi muslimanët janë të ndaluar të agjërojnë në ditët e Tashrikut. Profeti Muhamed s.a.s. ka respektuar agjërimin e ditëve të Bardha dhe i ka inkurajuar shokët e tij r.a. për të agjëruar siç transmeton Ebu Hurejra r.a. se profeti Muhamed s.a.s. e ka këshilluar të bëjë tri gjëra, të cilat janë;
صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ 

 “Agjërimi i tri ditëve në muaj, falja e dy rekateve të namazit të Duhasë dhe falja e vitrit para gjumit.” (Sahih El-Buhari) 

 Cilat janë meritat e agjërimit në ditët e bardha? 

 Shpërblimet e fituara nga agjërimi gjatë hënës së plotë janë të barasvlershme me atë të agjërimit të gjithë muajit siç transmeton Abdullah Bin Amr Bin Al-As r.a. se i Dërguari i Allahut s.a.s. tha: صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ 

 “Agjërimi i tri ditëve të çdo muaji është i barabartë me agjërimin e gjithë vitit” 

 (Sahih El-Buhari)  

Profeti Muhamed s.a.s. ai asnjëherë nuk ka dështuar të mbajë agjërimin e ditëve të bardha, siç transmetohet nga Muadhah El-Adawiyah r.a, që ajo e pyeti gruan e Profetit, Aishen r.a.  

أَكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ قالت نعَم 

 “A vallë i Dërguari i Allahut s.a.s. agjëron tre ditë për çdo muaj?”, ajo u përgjigj: “Po” (Suneni Et-Tirmizi) 

 Kështu, duke ndjekur hapat e Profetit Muhamed s.a.s. agjërimi në ditët e bardha do të na ndihmojë të fitojmë shpërblime të jashtëzakonshme. Për më tepër, madhështia e shpërblimeve të agjërimit i bëhet e ditur vetëm Allahut s.ë.t. siç përmendet në një hadith Kudsi:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلَّا الصِّيَامَ; فإنَّه لي، وأَنَا أجْزِي به

“Çdo vepër e mirë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit; është për Mua dhe Unë do ta shpërblej (agjëruesin) për të.”

(Sahih El-Buhari)

Si e respektojmë agjërimin e Ditëve të Bardha?
Për të filluar agjërimin në ditët e bardha, njeriu duhet të bëjë nijetin (nijetin) si më poshtë dhe pastaj të agjërojë si zakonisht, nga lindja e diellit deri në perëndim të diellit: 

نَوَيتُ صَومَ أَيَّامِ البِيض سُنَّةً لله تَعَالَى

“Kam ndërmend të mbaj agjërimin sunet të ditëve të bardha për Allahun e Lartësuar”

Ju gjithashtu mund të vendosni qëllimin tuaj në zemrën tuaj përmes gjuhës që kuptoni. Pasi të keni provuar agjërimin në ditët e bardha, përpiquni të vazhdoni të agjëroni edhe në muajin pasardhës dhe përfundimisht, InshAllah, do të kthehet në zakon, ashtu si i Dërguari i Allahut s.a.s. e kishte zakon të agjëronte vullnetarisht.

Postime të ngashme