Urtësia…

Urtësinë mund ta mësojmë me tre mënyra: Së pari, përmes reflektimit, që është më fisnikja; së dyti përmes imitimit, që është më e lehta; dhe së treti përmes eksperiencës, që është më e hidhura.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: