Tags :ilmihal

Artikuj

Ç’është feja?

Në kuptimin leksikor fjala “din”, që në shqip do të thotë fe, mbart disa kuptime ndër të cilat: shpërblim, llogari, adhurim i pranueshëm, ligj, bindje, ndëshkim, etj. Dijetarët myslimanë e Lexo më shumë