Si t’i kuptojmë mesazhet e thella të jetës?

“Kur të mendoni shumë thellë për të gjitha punët [e kësaj bote], do të jeni në humbje. Meditimi juaj do të çojë në mënyrë të pashmangshme në të kuptuarit se gjithçka në këtë jetë të kësaj bote është e përkohshme. Kështu, njeriu duhet të pranojë se qëllimi i vërtetë qëndron vetëm në punën për ahiretin [i cili është i përjetshëm]. Kjo sepse në fund të të gjitha ëndrrave dhe aspiratave tuaja në këtë botë është përfundimi i ḥuzn-it [pikëllimit] – Ose ambiciet tuaja do t’ju hiqen, ose ju jeni të detyruar të hiqni dorë nga qëllimet tuaja [të dy rrugët do të çojnë në hidhërim] . Nuk ka shpëtim nga këto dy skaje përveç përpjekjes drejt Zotit. Në këtë rast, një person arrin lumturinë në këtë jetë dhe në përjetësi. Shqetësimi i tyre është shumë më pak në krahasim me shqetësimin e njerëzimit. Ata janë të respektuar nga miku dhe armiku njësoj dhe, sa i përket përjetësisë së tyre, ajo do të jetë parajsa.” (Ibn Hazmi)

Postime të ngashme

%d bloggers like this: