Si mund ta rregullojmë mungesën e vetëvlerësimit?

Puna e vetëvlerësimit në moshën e rritur nuk është e lehtë, por mund të arrihet duke u përqendruar në tiparet tuaja pozitive dhe duke ndërtuar mjeshtërinë në to. Për të filluar t’i kundërviheni vetëvlerësimit të ulët, zhvendosni vëmendjen tuaj duke e çuar atë në cilësitë tuaja të mira. Cilësitë tuaja të mira nuk do të jenë të njëjtat me ato të miqve tuaj ose të personit që është subjekt i xhelozisë tuaj. Mund të jetë e vështirë të gjesh ato cilësi pozitive fillimisht, por mund t’i ushqesh duke mësuar se si t’i forcosh dhe t’i përdorësh ato.

Për shembull, nëse nuk jeni shumë të prirur akademikisht, por jeni të mirë për të bërë gjëra me duar, atëherë përqendroni përpjekjet tuaja në përmirësimin e këtyre aftësive. Nëse nuk jeni i shkëlqyeshëm në bërjen e miqve, por shkëlqeni në të shkruarit, atëherë punoni në aftësitë tuaja të të shkruarit për t’ju ngritur dhe për ta bërë botën një vend më të mirë. Gjithashtu mbani në mend se vetëm sepse dikush nuk e vlerëson cilësinë tuaj të mirë nuk do të thotë se nuk është një pasuri e mirë për ta pasur. Nëse babai juaj mendon se matematika është aftësia më e rëndësishme në botë, por ju jeni fantastik në anglisht, kjo nuk do të thotë që aftësitë tuaja në anglisht nuk kanë vlerë.

Për të përmirësuar vetëvlerësimin, është gjithashtu e rëndësishme që të ndryshoni faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që kontribuojnë në mënyrën se si ndiheni për veten tuaj. Brenda saj, kushtojini vëmendje mënyrës se si flisni me veten ose për veten tuaj në kokën tuaj. Nëse flisni me veten shumë negativisht, mund të prisni që gjendja shpirtërore dhe pikëpamja juaj do ta pasqyrojnë këtë. Vetëm për një minutë, imagjinoni të jeni pranë dikujt që po ju vë në mënyrë kronike dhe po thotë gjëra negative për ju. Si do të ndiheshit për këtë person? Ju ndoshta nuk do të ndiheni shumë mirë me ta ose me veten tuaj. Po sikur ai person të ishe në të vërtetë ti? Zëvendësimi i vetë-bisedës negative me vetë-bisedë pozitive me qëllim dhe vazhdimisht mund të ketë një efekt të thellë në mënyrën se si e shikoni veten. Askush nuk meriton të poshtërohet vazhdimisht, veçanërisht nga vetja e tij.

Për të përmirësuar vetëvlerësimin tuaj nga jashtë, reflektoni nëse disa njerëz rreth jush mund të jenë burimi i ndjenjave tuaja negative ose mund të forcojnë ndjenjat negative të mëparshme për veten tuaj. Nëse njihni dikë në shtëpi, punë ose shkollë që kontribuon në vetëvlerësimin tuaj negativ, merrni parasysh distancimin nga ai person. Nëse nuk mund ta bëni këtë sepse personi është pjesë e familjes suaj ose dikush me të cilin duhet të bashkëveproni, atëherë vendosni kufijtë e duhur kur bashkëveproni me ta për të mbrojtur veten. Njerëzit do t’ju trajtojnë siç i lejoni, prandaj mos lejoni askënd të mendojë se është në rregull t’ju thërrasë me nofka, t’ju ulë poshtë ose të përfitojë nga ju.

Postime të ngashme