Shtatë këshilla të vlefshme

Çdo njeri është rojë i vetvetes. Ja disa udhëzime për ta kryer më mirë detyrën:

-Të ruash gjuhën, do të thotë ta ndalosh atë nga gënjeshtra, thashethemet, fjalët e tepërta e të tilla.

-Të ruash barkun, do të thotë të konsumosh atë që e ke të lejuar dhe pa e tepruar.

-Të ruash shikimin, do të thotë ta largosh atë nga e ndaluara.

-Të ruash dorën, do të thotë të mos e zgjasësh drejt të ndaluarës.

-Të ruash këmbët, do të thotë të mos shkosh aty ku nuk duhet.

-Të ruash zemrën, do të thotë të largosh prej saj ligësitë.

-Dhe dije se asnjëherë nuk do ta përmbushësh çfarë u tha më sipër derisa mendjen, zemrën, gjuhën dhe gjithë qenien tënde të mos ia përkushtosh asaj që është më e mira.

Postime të ngashme