Sa shpesh duhet t’i telefonoj të afërmit e mi për të mbajtur lidhjet farefisnore me ta?

Çështja e qëndrimit në kontakt me të afërmit për të mbajtur lidhjet farefisnore me ta është jashtëzakonisht e rëndësishme në Islam. Zoti i Plotfuqishëm i ka quajtur të afërmit “Rahim”, që është një derivat nga emri i Tij i bukur “Rahman” dhe kjo tregon rëndësinë e mbajtjes së kontaktit me të afërmit tanë.

Frekuenca e thirrjes ose vizitës së të afërmve për të mbajtur lidhjet me ta varet nga afërsia e lidhjes së gjakut me ta, zakonet dhe traditat e shoqërisë. Me fjalë të tjera, telefonatat dhe vizitat e rregullta te xhaxhallarët, dajallarët, tezet dhe hallat marrin më tepër përparësi nga mbajtja e lidhjeve me kushërinjtë.

Me të njëjtën argument, thirrja dhe vizita e kushërinjve të parë është më thelbësore sesa kontakti me kushërinjtë e dytë e kështu me radhë. Në paradigmën e farefisnisë, baballarët, nënat, vëllezërit dhe motrat marrin përparësi më shumë se çdo gjë tjetër. Pastaj vjen i afërmi.

Është e rëndësishme të mbash lidhje të rregullta duke telefonuar ata të farefisit në bazë mujore dhe duke i vizituar ata në raste të ndryshme shoqërore dhe fetare. Telefonatat janë të pranueshme kur vizitat personale nuk janë të mundshme, sepse gjëja më e rëndësishme është të mos ndërpresësh lidhjet me të afërmit.

Të afërmit ndonjëherë ndërpresin lidhjet farefisnore me të tjerët që dëshirojnë t’i mbajnë ato. Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) i inkurajon myslimanët të mbajnë lidhje me të afërmit e tyre të cilët janë të etur të ndërpresin lidhjet farefisnore. Ai ka thënë, “Ata që mbajnë lidhje farefisnore me anëtarët e familjes vetëm për reciprocitet, nuk i mbajnë vërtet lidhjet farefisnore. Ata që mbajnë vërtet lidhje farefisnore janë ata që e bëjnë këtë edhe nëse të afërmit e tyre i ndërpresin këto lidhje ”.

Kjo do të thotë që shpërblimi për të kontaktuar me të afërmit që nuk kanë dëshirë të mbajnë kontakte është i pamasë në sytë e Zotit. Prandaj, mbajtja e lidhjeve farefisnore është një nga veprimet e dobishme dhe shumë të vlerësuara në Islam.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: