Robi i dashur i Allahut!

“Vërtet Allahu i Madhëruar ka thënë:

“Kushdo që tregon armiqësi ndaj mikut Tim, Unë do t’i shpall luftë. Me asgjë nuk mund të më afrohet më mirë robi Im, se me atë çfarë e kam obliguar. Robi Im do të më afrohet vazhdimisht me vepra të mira (vullnetare), derisa ta dua, e kur ta dua, do të bëhem veshi i tij me të cilin dëgjon; syri i tij me të cilin sheh; dora e tij me të cilën prek; këmba e tij me të cilën ecën. E nëse më kërkon diçka, do t’ia jap. Nëse kërkon mbrojtje nga Unë, do ta mbroj.”

Transmeton Buhariu

Postime të ngashme