Pse teknologjia është armik i fëmijëve

Akademia Amerikane e Pediatrisë dhe Shoqëria Kanadeze e Pediatrisë konfirmojnë se fëmijët nga 0 në 2 vjeç nuk duhet të përdorin në asnjë mënyrë teknologjinë celulare; për fëmijët nga 3 deri në 5 vjeç ekspozimi ndaj teknologjisë duhet të jetë një orë në ditë, ndërkohë që nga 6 në 18 vjeç jo më shumë se dy orë në ditë.

Fëmijët dhe të rinjtë e përdorin teknologjinë 4-5 herë më shumë se sa sasia e orëve të rekomanduara. Telefonat, tabletat, lojëra elektronike e kanë rritur ndjeshëm aksesin dhe përdorimin e teknologjisë, sidomos nga ana e fëmijëve ende shumë të vegjël.

Terapistët pediatrikë u bëjnë apel prindërve, mësuesve dhe qeverisë për të ndaluar përdorimin e pajisjeve elektronike te fëmijët nën 12 vjeç. Më poshtë janë listuar disa arsye , që shpjegojnë mos përdorimin  e tyre.

Rritja e shpejtë e trurit

Nga 0 deri në 2 vjeç, truri i fëmijëve i trefishon përmasat e tij dhe vazhdon të zhvillohet me shpejtësi deri në moshën 21-vjeçare të jetës së çdo individi. Zhvillimi i hershëm përcaktohet nga stimujt e jashtëm, ose nga mungesa e tyre. Është demonstruar se stimulimi mbi një tru në zhvillim, i gjeneruar nga mbiekspozimi ndaj teknologjisë (celular, internet, iPad, TV), mund të lidhet me deficitin e funksioneve ekzekutive dhe të vëmendjes, vonesën konjiktive, paaftësinë për të nxënë dhe me rritjen e impulsivitetit.

Zhvillim i vonshëm

Përdorimi i teknologjisë redukton lëvizjen dhe kjo mund të shkaktojë vonesa në zhvillim. Ndërkohë që lëvizja përmirëson vëmendjen dhe aftësinë e nxënies. Pra, përdorimi i teknologjisë, nën 12 vjeç, është i dëmshëm për zhvillimin dhe të nxënit e fëmijës.

Privimi i gjumit

60% e prindërve nuk e kontrollojnë përdorimin e teknologjisë nga fëmijët e tyre, ndërsa 75% e tyre kanë aparate teknologjike nëpër dhoma. Ndërkohë që po 75 është përqindja e fëmijëve, nga 9 në 10 vjeç, që nuk flenë mjaftueshëm. Ky është një problem i cili gjithashtu meriton vëmendje.

Sëmundjet mendore

Përdorimi i shumtë i teknologjisë është një nga faktorët kryesorë, shkaktar të rritjes së depresionit te fëmijët, ankthit dhe i shqetësimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me sjelljen. Në Kanada, një në gjashtë fëmijë është prekur nga një sëmundje mendore e diagnostikuar.

Agresiviteti

Përmbajtjet e dhunshme që transmetohen në media mund të shkaktojnë agresivitet te fëmijët. Më të vegjlit po ekspozohen gjithnjë e më shumë  nga dhuna fizike nga mediat aktuale.

Obeziteti i përhapur me ritme të shpejta

Qëndrimi përpara televizorit dhe luajtja me videolojëra lidhet me rritjen e obezitetit. Fëmijët, të cilët brenda dhomës së tyre të gjumit kanë pajisje elektronike, përbëjnë 30% të rasteve me obezitet.

Postime të ngashme