Një shikim të shkurtër një libri dhe ju keni dëgjuar zërin e një personi tjetër

‘’Një shikim të shkurtër një libri dhe ju keni dëgjuar zërin e një personi tjetër, ndoshta të dikujt që ka vdekur para 1000 vjetësh. Të lexosh do të thotë të udhëtosh në kohë.”

Postime të ngashme

%d bloggers like this: