Kush e ruan veten nga këto gjëra e ka të garantuar Parajsën

“Ruaje veten tënde nga gjashtë gjëra dhe unë do të të siguroj parajsën (xhenetin).

Kur të flasësh, thuaj të vërtetën;

plotëso deri në fund premtimin që ke dhënë;

përgjigju me ndershmëri asaj që të është besuar;

të jesh i dëlirë në mendime dhe veprime;

të ruash duart e tua nga marrja

dhe dhënie e asaj që është e jashtëligjshme dhe e pandershme.”

Postime të ngashme